Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Công nghệ PROFIdrive và ứng dụng – mô tả hệ thống
Thông tin doanh nghiệp

Công nghệ PROFIdrive và ứng dụng – mô tả hệ thống 

Lĩnh vực truyền thông công nghiệp đang tiếp tục phát triển ở tốc độ đáng ngạc nhiên với kết quả là lĩnh vực tự động hóa đang thay đổi. Việc tự động hóa tập trung chủ yếu vào sản xuất nhưng ngày nay nó là 1 phần của 1 hệ thống mạng bao gồm dịch vụ và bảo trì, lưu kho, đánh giá nguồn tài nguyên và cung cấp dữ liệu cho các hệ thống MES và ERP để thực thi các tác vụ tự động hóa. Công nghệ Fieldbus chuyển động linh hoạt từ các hệ thống trung tâm đến hệ thống phân tán và cung cấp cách sử dụng khả năng phân tán, đã và đang còn cần động lực phía sau sự phát triển này. Hệ thống truyền thông dựa trên Ethernetcung cấp sự liên kết giữa công nghệ tự động và công nghệ thông tin do đó cho phép truyền thông thích hợp từ cấp trường đến cấp quản lý.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *