Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Module truyền thông Modbus master/slaver MVI56E-MCM,MVI56E-MCMXT
Thiết bị công nghiệp

Module truyền thông Modbus master/slaver MVI56E-MCM,MVI56E-MCMXT 

Module truyền thông MVI56 được tăng cường thêm module truyền thông Modbus Master/Slaver cho phép bộ xử lý Rockwell Automation ControlLogix dễ dàng giao tiếp với các thiết bị qua giao thức truyền thông nối tiếp Modbus RTU/ASCII.

MVI56E-MCM và MVI56E-MCMXT có chức năng như module input/output trên bộ ConTrolLogix, sẽ đưa dữ liệu nhận được tới bộ điều khiển như chức năng của module I/O. Dữ liệu được truyền đến và gửi đi tới bộ điều khiển là không đồng bộ thông qua mạng truyền thông modbus. Hai cổng truyền thông nối tiếp được cấu hình độc lập có thể hoạt động trên cùng mạng modbus hoặc khác nhau. Mỗi port có thể được cấu hình như là một module modbus Master hoặc slaver, trao đổi dữ liệu trong cùng bộ điều khiển 5000.

Hai module có chức năng giống nhau. MVI56E-MCM được thiết kế cho các ứng dụng xử lý chuẩn. MVI56-MCMXT được thiết kế cho bộ điều khiển Logix XT, có thể hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao bên ngoài được bảo vệ để chống nhiễu Harsh và nhiều điều kiện xấu khác.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *