Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Tích hợp công nghệ Web server 

Các web server được tích hợp trong các thiết bị tự động hóa điều này có nghĩa là các kỹ sư có thể sử dụng trình duyệt chuẩn internet cho việc truy cập và điều đó dĩ nhiên là có ý nghĩa rằng các kỹ sư không cần thiết phải ở trên vị trí trong việc chuẩn đoán một lỗi. Được tự động hóa, các tin nhắn về các sự kiện vận hành có thể được gửi đi bằng SMS hay e-mail đến các đội ngũ kỹ sư.
Chuẩn đoán cáp thì đơn giản, một lần nữa việc hiển thị được chuẩn hóa để giúp ta xác định chính xác vị trí lỗi trong hệ thống. Công cụ Ethernet chuẩn như là SNMP có thể được sử dụng một cách miễn phí.
Đó cũng là công cụ truy cập dễ dàng đến các phía người bán nhanh chống cho các thiết bị phức tạp, sử dụng TCI ( Tool Calling Interface ) mà nó đảm bảo được chuẩn hóa các thuộc tính mà được ẩn giấu bên dưới sự khác nhau.
Chuẩn đoán tổng quan cung cấp các mức độ của từng chi tiết theo nhu cầu của bạn, sử dụng các hiển thị được chuẩn hóa chỉ ra các thiết bị, module, kênh và hoạt động ngắt. Các biến cố lỗi hiện tại có thể được xác nhận và chức năng PROFINET I$M ( Identification and Mainternance ) đơn giản hóa cùng lúc.
Các quy ước tên dễ hiểu sẽ giúp ta dể dàng quản lí đơn giản hơn. Thậm chí các cách nhìn tổng quan cấu trúc mạng của nhà máy bạn có thể chỉ ra cấu trúc vật lý của mạng

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *