Nhận bản tin Online
Bài viết mới
22 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Cảm biến cảm ứng với IO-Link
Tự động hóa

Cảm biến cảm ứng với IO-Link 

Dễ dàng chuyển đổi khoảng cách – theo dõi các khu vực an toàn

Các cảm biến cảm ứng BES mới có thể điều chỉnh khoảng cách chuyển mạch cung cấp bởi IO-Link. Ví dụ, trong cấu hình thông qua IO-Link, cảm biến kiểm tra khoảng cách chính xác từ các đối tượng phát hiện được duy trì. Điều này tránh thiệt hại cho đối tượng vị trí gần đó.

Kiểm tra bổ sung được thực hiện để đảm bảo rằng phạm vi làm việc được phép đang được duy trì. Điều này đảm bảo rằng các bộ cảm biến được lập trình để di chuyển trong phạm vi làm việc an toàn. Điều này ngăn cản thiệt hại cho các bộ cảm biến hoặc máy móc.

Bộ cảm biến được giới thiệu đến các ứng dụng hoàn toàn mới. Ví dụ, bàn chia quay có thể được kiểm soát tối ưu, hoặc trong chuyển động tuyến tính, cảm biến có thể được thiết kế hoàn hảo để tiếp cận mục tiêu mà phạm vi phát hiện từ một bên.
Sau khi cấu hình thành công IO-Link, bộ cảm biến có thể được thiết lập chế độ SIO và sau đó làm việc như một cảm biến tiêu chuẩn. Cảm biến cảm ứng BES có thể có sẵn trong M12×1. Khoảng cách chuyển đổi của nó là 0,5 … 2 mm.

Ưu điểm

Sản xuất hàng loạt với thông số kỹ thuật lắp đặt cố định và cấu hình IO-Link
Theo dõi từ xa sử dụng giá trị khoảng cách IO-Link
Kiểm soát việc cài đặt bằng cách giám sát phạm vi thiết lập
Giảm cảm biến và thiệt hại cho máy móc
Hiệu quả chi phí tiêu chuẩn đi dây

Lĩnh vực ứng dụng

Kiểm soát bàn chia quay
Phát hiện vị trí cuối cùng của đòn bẩy
Dừng mềm tuyến tính
Giám sát khoá liên động
Kiểm soát kẹp

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *