Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Sự khác biệt của office Ethernet
Tự động hóa

Sự khác biệt của office Ethernet 

Khi mà kinh nghiệm về bus trường ( filedbus) tích lũy dần dần, người sử dụng nhận ra rằng sự phân tích chặt chẽ hơn từ máy tính ngày càng trở nên quan trọng. Hệ thống Filedbus có thể đạt được điều này bởi ý nghĩa của việc kết nối cổng dị mạng và các thiết bị khác nhưng việc hướng đến điều này thì cồng kềnh và rất tốn tiền.
Người sử dụng tự hỏi nếu các công nghệ mạng văn phòng nghĩa là Ethernet có thể được ứng dụng nhà máy.
Thực ra, Ethernet được sử dụng trong nhà máy cũng giống như nó được sử dụng ở văn phòng, mặc dù có ý nghĩa cho truyền thông bên trong ( inter-cell) và không phải cho IO. Tuy nhiên nó chưa bao giờ được chuẩn hóa. Hơn nữa, thực tế sẽ có các khó khăn đặc biệt như sau:
• Ethernet văn phòng không thể đáp ứng thời gian thực cần thiết cho IO công nghiệp
• Ethernet văn phòng không thể đáp ứng được đối với những ứng dụng điểu khiển di chuyển chính xác.
• Ethernet văn phòng không thể chịu đựng các điều kiện vật lý trong sản xuất như là trong công nghiệp, nóng, ẩm ướt hay môi trường ăn mòn, hoặc môi trường vật chất có từ trường mạnh.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *