Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Thiết bị đo Baumer
Đo lường

Thiết bị đo Baumer 

Các thiết bị đo của Baumer kết hợp kiến thức sâu rộng và thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đo kiểm.
Từ năm 2007, tập đoàn Baumer, trước đây là Bourdon-Haenni Group bắt đầu có mặt trên thị trường.
Với các thiết bị đo của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy một lượng lớn các sản phẩm và dịch vụ điện tử và cơ:
• Thiết bị đo áp suất điện tử và cơ
• Thiết bị đo nhiệt độ điện tử và cơ
• Thiết bị đo mức
• Cảm biến đo lực và biến dạng
• Đo độ dẫn

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *