Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Hệ thống giám sát từ xa được nâng cấp cho những cài đặt nhỏ
Công cụ & máy móc

Hệ thống giám sát từ xa được nâng cấp cho những cài đặt nhỏ 

Siemens Industry Automation Division phát triển một lựa chọn điều khiển từ xa cho hệ thống xử lý giám sát Simatic Wincc V7 của mình. Simatic WinCC TeleControl rất phù hợp cho các ứng dụng nhỏ hơn và bổ sung thêm những tính năng điều khiển từ xa của Siemens đang tồn tại. Thêm vào đó Simatic PCS 7 TeleControl cho quá trình xử lý tự động cũng bao gồm PVSS dành cho cấu trúc hệ thống được phân phối rộng rãi và có thứ bậc. Phần mềm Simatic PCS 7 TeleControl sử dụng kết nối mạng WAN (Wide Area Network) đến các thiết bị đầu cuối từ xa, để tích hợp một cách mềm dẻo được trang bị với các linh kiện tự động hóa của Siemens vào trong hệ thống xử lý giám sát của việc cài đặt. Ứng dụng chính là trong công nghiệp nước và nước thải cũng như dầu và gas.

Simatic WinCC TeleControl hỗ trợ 3 giao thức điều khiển từ xa chính IEC 60870-5 101/104, DNP V3 ( serial or TCP/IP) và Sinaut ST7 (serial or TCP/IP). Phần mềm có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng cho các yêu cầu đặc biệt. Một giao diện người sử dụng đồng nhất cho quá trình xử lý tại chỗ và quá trình xử lý từ xa làm giảm đến mức thấp nhất rủi ro lỗi. Chi phí đào tạo nhân công được giảm xuống khi có hệ thống xử lý giám sát Simatic WinCC được sử dụng cho cả hoạt động từ xa và cho xử lý giám sát thực tế. Điều này đưa đến kết quả là chi phí cài đặt, khởi động và bảo trì thấp.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *