Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

PROCENTEC khu vực châu Á đặt trụ sở chính ở Singapore 

Công ty Hà Lan PROCENTEC vừa kết hợp với các chuyên gia PROFIBUS và PROFINET ở châu Á để lập nên trung tâm PROCENTEC khu vực. Trung tâm điều hành chịu trách nhiệm về hỗ trợ và phát triển các sản phẩm, huấn luyện và dịch vụ PROCENTEC ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Singapore được chọn là địa điểm đặt văn phòng, đây là địa điểm tốt trong khu vực và quốc đảo này có nhiều ngành công nghiệp chính, đây chính là các điều kiện quan trọng đưa Singapore làm trung tâm điều hành ở châu Á.

Dennis van Booma giám đốc điều hành PROCENTEC ở Netherlands phát biểu: chúng tôi rất hài lòng về trung tâm mới, chúng tôi đã có được một vị trí duy nhất trong việc cung cấp các sản phẩm cao cấp, huấn luyện và dịch vụ cho công nghệ PROFIBUS và PROFINET trong suốt 12 năm qua. Trung tâm mới của chúng tôi ở Singapore cho phép chúng tôi hỗ trợ tốt hơn các kỹ sư tự động hóa trong khu vực cũng như đẩy mạnh hệ thống huấn luyện và dịch vụ và đáp ứng nhanh hơn yêu cầu của khách hàng khu vực châu Á.
Tổ chức mới ở Singapore sẽ đặt dưới sự quản lý của ông Henk Schaake, người đã làm việc cho PROFIBUS từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông Schaake đã làm việc một vài năm ở Singapore với vai trò này và hiện là cố vấn ban điều hành PROFIBUS. Một vị trí chủ chốt khác được đảm nhiệm bởi Ông Dominique Chabauty, người sẽ phụ trách bộ phận Marketing và kỹ thuật. Ông hiện giữ chức chủ tịch Hiệp hội PROFIBUS Đông Nam Á.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *