Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Thẻ: Châu Á

SICK mở trung tâm ứng dụng ở Châu Á 

SICK AG đã mở Trung tâm Ứng dụng (ACA) đầu tiên ở Châu Á. Với diện tích
nhà xưởng gần 1000 m2, các giải pháp hệ thống cho nhà máy và tự động
hóa logistic có thể được thiết lập, kiểm tra và tối ưu hóa