Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Phần mềm Rockwell RSLogix 5000 version 18 bổ sung hơn 30 tính năng 

Với các tính năng mới như chuyển động tích hợp trên nền EtherNet/IP và các hướng dẫn bổ sung đầy đủ (AOIs), phần mềm RSLogix 5000 version 18 cung cấp cho nhà sản xuất một cấp độ cao hơn của sự linh hoạt trong thiết kế và giúp các nhà chế tạo máy tiết kiệm thời gian thiết kế. Nổi bật trong số các tính năng đó là:
• Chuyển Động Tích Hợp trên nền EthetNet/IP của Rockwell Automation.
Cho phép các nhà chế tạo máy lần đầu tiên truy cập vào các tính năng của một giải pháp chuyển động tích hợp để cấu hình, lập trình và duy trì các bộ truyền động hiệu năng cao, các ngõ vào/ra, các bộ chấp hành thông minh và các thiết bị khác trên một mạng EtherNet/IP duy nhất.
• Các hướng dẫn bổ sung đầy đủ.
Bây giờ được bao gồm cho bộ điều khiển tiêu chuẩn và an toàn để giúp duy trì tính ổn định và sự điều khiển hiệu chỉnh theo hướng dẫn-định nghĩa, đáp ứng các yêu định và bảo vệ sở hữu trí tuệ.
• Ngõ vào/ra EtherNet/IP Unicast.
Làm giảm sự không hiệu quả trong kết nối mạng và các yêu cầu của công nghệ thông tin qua việc cho phép truyền dẫn một-đối-một các dữ liệu vào/ra EtherNet/IP. Các giao tiếp thẻ sinh ra và tiêu thụ bởi EtherNet/IP bây giờ có thể bao trùm nhiều mạng cấp dưới.
• Cải thiện khả năng điều khiển truy cập dữ liệu.
Bảo vệ chống lại những sự thay đổi dữ liệu vô ý và tăng tốc việc tạo ra HMI bằng cách làm giảm số lượng các thẻ thấy được trong lúc duyệt bộ điều khiển từ môi trường phát triển HMI.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *