Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Những giải pháp chuyên cho điều khiển phân tán, các hệ thống thu thập dữ liệu, RTU, báo động và quản lý sự kiện và tín hiệu điều hòa
Thiết bị công nghiệp

Những giải pháp chuyên cho điều khiển phân tán, các hệ thống thu thập dữ liệu, RTU, báo động và quản lý sự kiện và tín hiệu điều hòa 


MAXIFLEX l là một hệ thống thu thập dữ liệu đa năng và mạnh mẽ thích hợp với một loạt các ứng dụng từ các trạm đầu cuối RTU đến hệ thống thu thập dữ liệu trên DCS hoặc phần mềm SCADA.
Dễ sử dụng và khả năng truyền thông giao tiếp mạnh là lợi thế của những giải pháp này.
Thật sự rằng công nghệ thông tin liên lạc trong nhà máy đã có những bước tiến đáng kể trong thập kỷ qua. Khả năng các thiết bị được nối mạng gia tăng hàng ngày.
Nó dễ dàng kết nối các thiết bị riêng lẻ và nối mạng vào một cơ sở hạ tầng thống nhất, để lấy thông tin cho việc điều khiển và quản lý thời gian thực.
Trong các ứng dụng cải tiến, điều này càng trở nên khó khăn hơn do hạn chế về thiết bị hiện có, việc đi cáp và ngân sách.
Vậy có thể tạo một chiến lược thêm một cấu trúc giao tiếp dữ liệu vào một hệ thống sẵn có để tận dụng những lợi thế của mạng – thu thập và phân tích dữ liệu và tính kinh tế cao?
Chiến lược này là CONET – một cấu trúc truyền thông giao tiếp duy nhất được thiết kế để đưa nhiều chuẩn truyền thông vào một mạng của liên mạng – một công nghệ liên mạng tích hợp các mạng chuẩn vào một hệ thống thu thập dữ liệu và thông tin duy nhất.
Và khi bạn đã xây dựng được, mạng công nghiệp CONET có thể thu được dữ liệu lên đến 10 km từ nơi có cáp – giúp cho việc tích hợp được các hệ thống tưởng chừng như không thể thực hiện được.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *