Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Tổ chức xúc tiến thương mại

Ngành Năng lượng tháng 7 và 7 tháng năm 2011 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, ngành năng lượng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011 hoạt động tương đối ổn định. Cụ thể như sau:
Ngành điện: sản xuất điện tháng 7 ước đạt 8,79 tỷ kWh, tăng thấp (4,5%) so với tháng 7/2010 do một số Nhà máy tiến hành đại tu theo định kỳ như: tổ máy 2, 4 Nhà máy Phả Lại 1; tổ máy 5 Nhà máy Phả Lại 2; tổ máy 4 Nhà máy Ninh Bình; tổ máy 1 Nhà máy Yaly; tổ máy 3 Nhà máy Đa Nhim; … tính chung 7 tháng ước đạt 56,84 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lưu lượng nước về các nhà máy thuỷ điện trên cả nước cao hơn so với cùng kỳ năm 2010. Các nhà máy nhiệt điện, tuabin khí khai thác theo nhu cầu phụ tải.
Tình hình cung cấp điện ổn định đảm bảo nhu cầu phụ tải, nhất là trong các đợt thi đại học và cao đẳng 2011. Tháng 7 ước đạt 8,37 tỷ kWh, tăng 2,7% so với tháng 6 nên tính chung 7 tháng ước đạt 53,05 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó: điện cung cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng 15,96%, chiếm tỷ trọng 53,0%; điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng tăng 4,78%, chiếm tỷ trọng 4,38%; điện cho tiêu dùng dân cư tăng 4,28%, chiếm tỷ trọng 35,84%. Việc thường xuyên tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đã phát huy hiệu quả cộng với mưa nhiều ngày trong tháng nên sử dụng điện trong tiêu dùng dân cư chỉ tăng 2,39% so với tháng 6 (trong khi tháng 6 so với tháng 5 tăng 17,5%).
Tháng 7 chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, các doanh nghiệp sở hữu nhà máy điện sẽ chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực đầu tư ngành Điện, ngày 19 tháng 7, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 – Quảng Bình đã được khởi công xây dựng với tổng công suất 1.200 MW, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. Sau khi hoàn thành, Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 8,4 tỷ KWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia.
Ngành dầu khí: Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực, 7 tháng đã thu nổ trên 7.041 km địa chấn 2D và 1.328 km2 địa chấn 3D; triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 13 giếng; có 02 phát hiện dầu khí mới (giếng Gấu Trắng và giếng Mèo Trắng); ký 05 hợp đồng dầu khí mới (trong nước 04 hợp đồng và ở nước ngoài 01 hợp đồng); đưa vào hoạt động 7 giếng dầu mới,.
Khai thác dầu khí tại các mỏ ở trong nước và nước ngoài ổn định, an toàn. Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 ước đạt 1,91 triệu tấn, tăng 4,1% so với tháng 6; tính chung 7 tháng ước đạt 13,75 triệu tấn, bằng 59,6% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác dầu thô tháng 7 ước đạt 1,2 triệu tấn, tăng 4,8% so với tháng 6; tính chung 7 tháng ước đạt 8,4 triệu tấn, mới chỉ đạt 56,1% kế hoạch năm và bằng 98,6% so với cùng kỳ. Khai thác khí thiên nhiên tháng 7 ước đạt 0,66 tỷ m3, giảm 4,1% so với tháng 6; tính chung 7 tháng ước đạt 5,3 tỷ m3, bằng 94,7% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực công nghiệp lọc hoá dầu, sản xuất xăng dầu của toàn ngành tháng 7 ước đạt 309 nghìn tấn, bằng 54,2% so với tháng 6 (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chính thức tạm ngừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần đầu từ ngày 15 tháng 7 và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng 9), tính chung 7 tháng ước đạt 3,3 triệu tấn bằng 59,0% kế hoạch năm và tăng 18,0% so với cùng kỳ.
Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, ngành Dầu khí cần tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khai thác dầu khí thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ và kế hoạch sản lượng khai thác đã được phê duyệt; đảm bảo đưa các mỏ dầu khí vào khai thác đúng tiến độ; chỉ đạo công tác khảo sát địa chấn của tàu Bình Minh 02 ở thềm lục địa của Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong công tác bảo vệ an toàn cho hoạt động của tàu. Bám sát và chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cố gắng phấn đấu đưa nhà máy hoạt động trở lại sớm hơn so với dự kiến.

Nguồn: Vietrade

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *