Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Một câu chuyện gợi mở
Đời sống & kinh tế

Một câu chuyện gợi mở 

“Bây giờ, 1 chương mới trong câu chuyện thú vị này đang mở ra khi  GE Intelligent Platforms công bố những kế hoạch cho chuỗi hội thảo công nghệ trên các ứng dụng  PROFINET” Bryant cho biết.

Trong những năm gần đây, GE Intelligent Platforms tham gia PI Bắc mỹ và PI Working Groups ở cấp quốc tế để phát triển các đặc tính của PROFINET. Chúng tôi đã chào đón Bernie Anger từ GE Control and Communication Systems đến thăm ban giám đốc của chúng tôi. Hiện nay, 1 chương mới trong câu chuyện thú vị này đang mở ra khi GE Intelligent Platforms công bố những kế hoạch cho chuỗi hội thảo công nghệ trên các ứng dụng  PROFINET. Những kế hoạch này thực sự toàn cầu hóa và trong vấn đề này bạn có thể đọc thấy những nơi gặp gỡ Bắc Mỹ đã được quyết định (có 60 chỗ ngồi). Những sự kiện của Châu Âu và Australia được công bố 1 cách ngắn gọn. Tôi thực sự lấy làm hứng thú rằng GE Intelligent Platforms đang chứng minh lời cam kết của mình cho PROFINET như thế. Bằng chứng là PROFINET đang trên đường đạt đến trạng thái tương tự trong tự động hóa như PROFIBUS trước nó. Tại sao không gọi cho nhà cung cấp của bạn, hoặc hiệp hội PI khu vực của nhà máy bạn (chúng tôi có 27 văn phòng hiệp hội vòng quanh thế giới) để nhận thấy những gì PROFINET có thể làm cho bạn?

Michael J Bryant, phó chủ tịch PI

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *