Nhận bản tin Online
Bài viết mới
30 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Hướng tới một tương lai an toàn Kiểm tra toàn bộ nhà máy với chuyên gia an toàn SICK
Thông tin doanh nghiệp

Hướng tới một tương lai an toàn Kiểm tra toàn bộ nhà máy với chuyên gia an toàn SICK 

An toàn là một yêu cầu cao để bảo vệ con người

• Kiểm tra toàn bộ nhà máy kiểm tra điều kiện an toàn và trạng thái an toàn của thiết bị và nhà máy
• Kết hợp tối ưu giữa an toàn và hiệu suất
• Tăng cường sử dụng các sản phẩm chuyên dụng của SICK trong thiết kế và chế tạo thiết bị và nhà máy song song với định hướng và tiêu chuẩn.
• Thẩm định nhanh và đơn giản trạng thái an toàn hiện tại.
• Xác định thành phần an toàn quan trọng nhất trên thiết bị và nhà máy.
• Xác định nguy cơ gây ra tai nạn cho người lao động và thiệt hại cho công ty.
• Phân tích trạng thái phù hợp hiện tại của nhà máy dựa vào các dữ liệu an toàn kỹ thuật chung.

Quyền lợi của khách hàng:

• Nhanh chóng xác định được trạng thái an toàn hiện thời của thết bị và nhà máy.
• Xác định được thành phần an toàn quan trọng nhất và các nguy cơ.
• Có sự trợ giúp thực tế cho những yêu cầu trong tương lai về an toàn maý móc, thiết bị.
• Đại diện trước luật pháp và nhà chức trách và chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn
• Chuẩn bị các công cụ cần thiết để để làm việc với nhà chức trách về sức khỏe và an toàn.
• Chuẩn bị các dữ liệu cần thiết để xác định nghĩa vụ của người vận hành trong việc đảm bảo an toàn cần thiết.

Với việc mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ và nhiều năm kinh nghiệm như là người dẫn đầu trong kỹ thuật an toàn trong công nghiệp, SICK thành công trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong sản xuất với an toàn cho cả người và máy.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *