Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Hệ thống nhận biết vị trí với độ phân giải tới nanometer / tiểu nanometer
Công cụ & máy móc

Hệ thống nhận biết vị trí với độ phân giải tới nanometer / tiểu nanometer 

Hệ thống MIDDLETOWN, CT  – Kaman’s SMT-9700 sử dụng công nghệ cảm ứng từ (dòng điện fuco) để cung cấp độ phân giải cực lớn,không tiếp xúc,sự hồi tiếp vị trí của hầu hết bất kì tín hiệu điện nào.
Đây là ý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu sự hồi tiếp vị trí với độ phân giải cao để kiểm soát và đã được chứng minh trong các ứng dụng bao gồm định vị quang học trong thiết bị máy in quang, định vị trục XYZ trong kính hiển vi nguyên tử, và vị trí trục chính trong môi trường chất lỏng của thiết bị bị nghiền chính xác.

Hiệu quả linh hoạt làm cho SMT-9700 trở thành lý tưởng cho OEM.  Kaman có thể đáp ứng tần số khác nhau, độ tuyến tính hoặc kết hợp những điều này để đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Khi xem xét đến việc thiết kế, việc cân nhắc trong lựa chọn được quản lý dễ dàng thông qua lựa chọn dải hiệu chuẩn, loại cảm biến và vật liệu đích thích hợp.
Khả năng mô hình hóa máy tính của Kaman cho những đặc tính kĩ thuật hiệu quả như mong đợi trước khi giao cho phần cứng.

Để đáp ứng yêu cầu của OEM, Kaman cung cấp hệ thống RoHS and CE trong 1, 2 và 3- cấu hình kênh với 13 lựa chọn cảm biến có dải đủ các mức đo từ 100 microns đến 25 millimeters.  Hơn thế, Kaman có thể đáp ứng các loại cảm biến để đáp ứng cho ứng dụng trong môi trường vật lý hạn chế, xác định các cảm biến đến vật liệu đích riêng, kích cỡ và hình dạng để hoàn thiện giải pháp đo.

Với tất cả những yêu cầu, các kỹ sư ứng dụng có kinh nghiệm của Kaman sẽ xem xét lại những yêu cầu về hiệu suất — chú ý đến dải đo, độ tuyến tính, độ nhạy nhiệt độ, độ phân giải và yêu cầu lặp lại — và giới thiệu hệ thống ứng dụng chính xác.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *