Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Giám sát năng lượng từ xa qua Internet
Tự động hóa

Giám sát năng lượng từ xa qua Internet 

Giải pháp đơn giản giúp giảm chi phí năng lượng với vốn đầu tư thấp.

Hiện nay, quản l‎‎y năng lượng tiêu thụ trong các tập đoàn, công ty có nhiều trụ sở nằm rải rác trên phạm vi địa lý rộng, ví dụ như các chuỗi siêu thị, cửa hàng ăn uống, cao ốc cho thuê… đang trở nên cấp thiết. Ban quản trị và chủ đầu tư luôn phải đối diện với các câu hỏi như:
– Làm thế nào để giảm chi phí vận hành hằng ngày?
– Việc sử dụng năng lượng như hiện tại đã đạt hiệu suất cao nhất chưa?
– Làm thế nào để so sánh, đánh giá và phát huy các giải pháp tiết kiệm ngay trong nội bộ tổ chức?
Để trả lời được những câu hỏi đó, chúng ta cần dữ liệu về năng lượng sử dụng của từng trụ sở, nhà máy. Tuy nhiên, việc thu thập và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả đang gặp rất nhiều khó khăn:
– Thiếu cán bộ kỹ thuật tại từng trụ sở, nhà máy để quản lý, vận hành hệ thống thu thập dữ liệu.
– Khó đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở nhằm đánh giá 1 cách chính xác.

Schneider Electric giúp khách hàng giải quyết tất cả các mối lo trên bằng dịch vụ giám sát năng lượng qua Internet. Tất cả dữ liệu về năng lượng tiêu thụ của khách hàng sẽ được tự động gửi và lưu trữ trên Web-host do Schneider quản l‎ý. Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản được bảo mật để theo dõi và phân tích tình hình sử dụng năng lượng của công ty mình. Khách hàng có thể dùng máy tính hay điện thoại thông minh để đăng nhập vào hệ thống tại bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào.
Theo kinh nghiệm của Schneider, khách hàng dễ dàng tiết kiệm được từ 3%-4% trên tổng chi phí năng lượng hằng tháng.

Dịch vụ giám sát năng lượng qua Internet sẽ giúp khách hàng:
– Quản l‎ý năng lượng chính xác với chi phí thấp.
– Loại bỏ chi phí vận hành, bảo trì hệ thống thu thập dữ liệu.
– Các định dạng báo cáo và công cụ phân tích có sẵn trên web site giúp nhận diện rõ các cơ hội tiết kiệm.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *