Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

ĐÔNG NAM Á
Hoạt động trong & ngoài nước

ĐÔNG NAM Á 

PROFIBUS Association South East Asia đã tổ chức một cách thành công hàng loạt các roadshow ở Philippines, Malaysia, Indonesia và Thailand. Trong suốt thời gian hoạt động của các roadshow, Hiệp hội bắt đầu thiết lập mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Meralco Foundation of the Philippines – một hiệp hội phi lợi nhuận về thiết bị và kĩ thuật điều khiển. Những roadshow này được hỗ trợ bởi những thành viên Endress and Hauser, Softing, VEGA, TURCK, Siemens, Procentec, Masstron và VIPA, và lôi kéo hơn 1000 người tham dự! Những hội thảo tập trung vào Profibus và Profinet, bao gồm một microfair để cho thấy được khả năng của từng thành viên.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *