Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Cổng nối WirelessHART chung
Thiết bị công nghiệp

Cổng nối WirelessHART chung 

Tổ chức Fieldbus – HART Communication Foundation (HCF) và PI đã tham gia vào các lực lượng để tạo nên 1 kiến trúc chung cho thiết bị cổng vào WirelessHART. Sự hợp tác này là 1 sự mở rộng cộng tác thành công của 3 tổ chức trong Electronic Device Description Language (EDDL) và là bước khác hướng đến các hệ thống mở cho người sử dụng công nghiệp quá trình. Đặc điểm kỹ thuật cho phép thiết kế và tạo dựng các sản phẩm cổng vào bởi bất kì ai.
Gateway cho phép 1 mạng lưới WirelessHART tuyền thông với 1 máy chủ thông qua giao thức HSE của tổ chức Fieldbus, PROFIBUS và PROFINET. Sự sắp xếp I/O và sử dụng các file DD là sự nhất quán giữa các giao thức. Sơ đồ chỉ ra cách dữ liệu từ 1 mạng lưới nhận dạng wireless có thể được tích hợp vào 1 hệ thống tự động chính. Việc thu thập của các cảm biến được cấu hình như 1 mạng lưới, vì thế các thiết bị có thể truyền thông trực tiếp hoặc gửi tin thông qua cảm biến khác nếu đường truyền ban đầu bị khóa.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *