Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: dịch vụ

TĐH quá trình sản xuất

ABB thắng thầu hợp đồng dịch vụ hoàn toàn 5 năm ở nhà máy cán nhôm Oman 

Hợp đồng sẽ đảm bảo việc bảo trì thiết thực và tăng độ tin cậy cho nhà máy.
Muscat, Oman, ngày 14 tháng 2 năm 2012 – tập đoàn công nghiệp tự động và năng lượng ABB đã thắng hợp đồng trị giá $9 triệu đô la Mĩ của công ty cán nhôm Oman đây là một hợp đồng bảo trì tại nhà máy cán nhôm của công ty này ở Sohar, Oman.