Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Công nghệ cao

Sự kiện

Hưng phú tham gia triển lãm tại khu công nghệ cao 

Vừa qua, tại triển lãm do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành
phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức với chủ đề “Gặp gỡ nhà cung cấp và thu
hút đầu tư Công nghiệp hỗ trợ Công nghệ cao” đã được tổ chức tại Tòa nhà
Sacom Chip Sáng – Khu Công Nghệ Cao

SHTP dự kiến thu hút 150 triệu USD vốn đầu tư 2013 

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), trong năm 2012 SHTP đã tiếp xúc 63 nhà đầu tư, đối tác đến từ các quốc gia trong khu vực và thế giới tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư, hợp tác với các lĩnh vực chủ yếu: vi điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo; trong đó, đặc biệt xuất hiện khá nhiều nhà đầu tư từ Châu Âu (chiếm 25%)

Đời sống & kinh tế

TP.HCM đã có công nghệ cao 

Tạp chí Tự động hóa Công nghiệp có cuộc trao đổi với ông Lê Hoài Quốc –
Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) về những thành tựu
đạt được sau 10 năm hình thành và phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM,
đồng thời hé mở những chiến lược phát triển giai đoạn 2 nhằm đưa SHTP
thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao của TP.HCM và cả
nước.