Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Mạng lưới kiểm soát thời gian thực
Điện-Điện tử

Mạng lưới kiểm soát thời gian thực 

ControlNet là 1 thành viên của họ CIP (Common Industrial Protocol). ControlNet cung cấp khả năng thời gian thực cho việc truyền thông tốc độ cao đối với dữ liệu I/O chú trọng thời gian. ControlNet được phát triển bởi Rockwell Automation và hiện nay được ControlNet International User organization quản lý. ControlNet là 1 mạng truyền thông phổ biến cho các ứng dụng thời gian thực trên công nghệ của Rockwell Automation. ControlNet được chứng nhận bởi ControlNet International user organization.

Giao tiếp giữa nhà sản xuất/người tiêu dùng
ControlNet được chuẩn hóa với tiêu chuẩn dòng EN 50170 của Châu Âu. Nó sử dụng cáp xoắn và tốc độ truyền 5 Mbit/s. Phương pháp Media Access tận dụng đầy đủ mô hình sản xuất/tiêu dùng và cho phép các bộ điều khiển kiểm soát I/O trên cùng 1 đường dây.

 

ControlNet có tính xác định và lặp lại cao, do đó đáp ứng yêu cầu quan trọng cho các ứng dụng điều khiển chuyển động đồng bộ và phối hợp thời gian thực. Thuyết định dạng là khả năng để dự đoán đáng tin cậy khi dữ liệu được chuyển giao và sự lặp lại đảm bảo cho những lần truyền thông là cố định và không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị đang kết nối hoặc tháo bỏ khỏi mạng lưới. Những đặc tính này giúp người dùng tăng cường hơn nữa việc lựa chọn I/O và bộ điều khiển cập nhật thời gian để phù hợp với yêu cầu ứng dụng.
 Cấu hình với EDS-Files
Trong suốt giai đoạn thiết lập mạng ControlNet, ControlNet Master phải được cấu hình bằng công cụ đặc biệt như Rockwell’s RSNetWorx. Quá trình cấu hình dựa trên dữ liệu thiết bị điện tử (EDS-Files) được yêu cầu cho mỗi thiết bị ControlNet. EDS-Files được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị và chứa các mô tả điện tử liên quan đến thông số truyền thông của thiết bị ControlNet.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *