Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Công cụ & máy móc

Giám sát điều kiện bằng máy 

Giám sát điều kiện bằng máy có thể giúp ngừng, tắt đột xuất, tối ưu hóa hiệu suất của máy, giảm thời gian sửa chữa và chi phí bảo trì. Đối với máy chẩn đoán lỗi và giám sát trực tuyến, hệ thống giám sát của National Instruments đã được triển khai thành công trên các tua bin, máy nén khí, máy phát điện và các thiết bị khác. Các hệ thống của NI cung cấp các kết nối đơn giản đến các cảm biến độ rung như các đầu dò và trục xuyên tâm, gia tốc kế IEPE, và tốc kế bao gồm tốc kế dạng laser và keyphasor cũng như các biến của các quá trình khác như nhiệt độ hoặc áp suất động. Bộ điều khiển giám sát điều kiện có thể dùng các hệ thống cắm cổng USB đến các trung tâm đo lường được nhúng Ethernet với bộ điều khiển và phân tích tích hợp sẵn, tốc độ đo lường cao 24 bit. Ngoài ra National Instruments Sound và Vibration Measurement Suite được phát triển trong môi trường đồ họa NI LabVIEW cung cấp hàng trăm chức năng xử lý tín hiệu bao gồm phân tích phổ và thêm vào tính năng báo cáo tự động trên giao diện người dùng tùy chọn.
Thiết bị giám sát và cảm biến – Hệ thống giám sát bằng máy NI cung cấp một bộ điều khiển đơn với kết nối đến các gia tốc kế, các đầu dò, tốc kế hoặc keyphasor để khách hàng có thể tùy chọn sử dụng với cơ cấu tua bin, máy nén khí, máy phát điện và thiết bị chuyển động thuận nghịch.
Bộ cảm biến tín hiệu điều kiện – Hệ thống NI tương thích với tín hiệu điều kiện bên thứ ba như đầu dò và bộ nạp điện, hoặc bạn có thể sử dụng dòng IEPE và cầu nối cho tín hiệu cảm biến.
Các mô đun I/O số và tương tự – đầu vào tương tự 24 bit được làm trơn mang đến những phép đo công nghiệp hàng đầu với độ chính xác cao. Chọn từ một chuỗi hơn 30 mô đun cho hệ thống lý tưởng của bạn.
Bộ điều khiển mô đun I/O – Cắm vào một bộ điều khiển cổng USB, hệ thống giám sát chẩn đoán lỗi hoặc chọn một bộ điều khiển nhúng để triển khai hệ thống giám sát trực tuyến kết nối với mạng của bạn qua Ethernet.
Phần mềm phân tích và xử lý – Nhanh chóng theo kịp hoạt động của hệ thống và cho hệ thống hoạt động và thực hiện các phân tích phổ biến như FFT hoặc theo dõi, và thực hiện thuật toán của bạn và IP trong một môi trường phát triển các ứng dụng đơn, dễ sử dụng
Kết nối mạng và phần cứng và phần mềm hiển thị – hệ thống NI có thể kết nối với phần mềm vận hành và bảo trì hiện thời, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu tùy chỉnh và hiển thị xu hướng công suất của máy và kết quả phân tích dữ liệu đến cơ sở dữ liệu của khách hàng và hiển thị kết quả tại chỗ hoặc trên web.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *