Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: EtherCAT

Hệ thống mô đun I/O-WAGO Hỗ trợ EtherCAT 

Nhằm đáp ứng sự phát triển một cách nhanh chóng của ngành công nghiệp,
bộ điều khiển thời gian thực, WAGO đã bổ sung thêm mô đun EtherCAT
fieldbus coupler vào hệ thống các mô đun WAGO-I/O-SYSTEM