Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: Cty Hưng Phú

Sự kiện

Hưng Phú đạt Top 100 doanh nhân, doanh nghiệp Tiên Phong 

Hưng Phú phấn đấu từ nay đến năm 2020 trở thành nhà cung cấp các thiết
bị tự động công nghiệp và dân dụng hàng đầu Việt Nam cũng như hướng đến
một công ty hoạt động có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực kinh
doanh, là một công ty chuyên kinh doanh thiết bị tự động hóa