Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: COMbricks™

Tự động hóa

3 mô-đun sản phẩm mới cho gia đình COMbricks 

Hợp tác với PROCENTEC, Hệ thống I S vui mừng thông báo việc ra đời của ba mô-đun sản phẩm mới cho gia đình COMbricks. 1: mô-đun PA 
 2: mô-đun Profinet 
 3: mô-đun RS 485-IS
COMbricks là PROFIBUS đầu tiên và hệ thống tự động hóa dựa trên PROFINET kết hợp các thành phần mạng, giám sát I/O thường xuyên và từ xa.