Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Chip SG8V1

Sự kiện

Tìm kiếm ý tưởng ứng dụng vi điều khiển 

Sở Khoa học Công nghệ, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp vi mạch TP.HCM cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch – ICDREC tổ chức phát động cuộc thi ứng dụng vi điều khiển Việt Nam lần thứ nhất năm 2013 (VMAC 2013).