Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: chất thải

Robot

Robot hoạt động bằng chất thải 

Các nhà khoa học Anh vừa chế tạo thành công loại robot có khả năng sản xuất điện từ chất thải của người. Robot mang tên EcoBotIII sẽ làm thay đổi cách thức xử lý chất thải lỏng và mềm