Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: Canada

Sick mở rộng Hoạt động tại Canada 

Công ty TNHH SICK là công ty con được sáng lập do một người Canada đã tiếp nhận hoạt động kinh doanh của công ty AMKO SYSTEMS INC tại Toronto. Được xem như là một nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ các dự án với dịch vụ cạnh tranh và kỹ thuật tối ưu, AMKO được mong đợi là một nhà cung cấp về công nghệ đo lường môi trường trên thị trường Canada.