Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: Bộ Công Thương

Thành quả nổi bật 6 tháng 2009 của Bộ Công Thương 

Bước vào năm 2009, là năm cao điểm của suy thoái kinh tế tài chánh Toàn
cầu, mà Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng cùng với những
gói kích cầu, hỗ trợ của chính phủ, nền kinh tế tài chánh Việt Nam, vẫn
giữ được mức thăng bằng về sản xuất và thương mại và đạt đến tăng
trưởng, dù có thấp hơn những năm trước