Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: bánh

Khác

Hệ thống nướng bánh tự động 

Bạn là một công ty sản xuất bánh nướng, có thể là cửa hàng bánh nhỏ ở
địa phương, hoặc có thể là một tâp đoàn sản xuất bánh lớn. Nếu không có
vấn đề gì về sản phẩm của bạn từ bánh mì, bánh quy, và bánh qui giòn