Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: AC800F

Tự động hóa

Sản xuất Hệ màng điện cực sử dụng Bộ điều khiển Freelance 800F 

Công ty BASF Fuel Cell Inc (là một công ty con của BASF) cung cấp hệ màng điện cực (MEA, Membrane Electrode Assembly) trong quá trình sản xuất. Tế bào nhiên liệu màng điện phân polymer nhiệt độ cao, cũng như pin nhiên liệu và quy trình cải tạo xúc tác trong ngành công nghiệp pin nhiên liệu được lựa chọn hệ thống điều khiển Freelance 800F của ABB để phục vụ hoạt động sản xuất pin nhiên liệu.