Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: 2011

Khoa học & công nghệ

Tin tức PROFINET từ SPS/IPC/Drives 2011 

Tin tức PROFINET làm tôi ngạc nhiên bao gồm các bộ điều khiển và chip. PROFINET mô tả những nét nổi bật của các bộ điều khiển hơn bao giờ hết. Tất nhiên có những bộ điều khiển của Siemens và Phoenix Contact. Và chúng tôi đã thấy PROFINET của Omron và ABB.