Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Danh mục: Hoạt động trong & ngoài nước

Hoạt động trong & ngoài nước

Profibus/ Profinet tại Singapore 

Với PROFINET, PI đã phát triển một Ethernet công nghiệp chuẩn kết nối
mạng toàn diện từ kinh nghiệm thu được từ PROFIBUS. Kết quả là một tiêu
chuẩn mở và trung lập nhà sản xuất. PROFINET đáp ứng tất cả các yêu cầu
cho việc sử dụng Ethernet ở mọi cấp độ tự động hóa, và các ứng dụng.

Hoạt động trong & ngoài nước

Thêm 6,034 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam 

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, kết thúc quý I/2013, Việt Nam thu hút thêm 6,034 tỷ USD vốn FDI, tăng 63,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 2,927 tỷ USD và vốn tăng thêm là 3,1 tỷ USD.
Không chỉ tăng mạnh về vốn đăng ký, kết thúc quý I, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giải ngân được 2,7 tỷ USD vốn FDI, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012.