Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: EPSITRON® COMPACT

Điện-Điện tử

Bộ nguồn EPSITRON® COMPACT 

Lắp đặt ở độ sâu thường bị giới hạn đối với cả hai lĩnh vực xây dựng và
ứng dụng công nghiệp. Tiêu chuẩn DIN 43880 quy định cụ thể kích thước
thiết bị để có thể lắp đặt trong tủ phân phối và bảng điều khiển