Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Danh hiệu Anh hùng

Hoạt động trong & ngoài nước

Thành công để đón nhận Danh hiệu Anh hùng 

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKTDK) được thành lập vào ngày 13/02/1987, là một đơn vị cơ sở trực thuộc Liên doanh Viêt-Nga Vietsovpetro. Từ một phân xưởng của Cục Khoan biển với quân số 52 người, sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã có trên dưới 1775 CBCNV, hiện đang quản lý và vận hành khối tài sản có trị giá nhiều tỷ đô la mỹ bao gồm 4 tàu chứa dầu, 13 giàn cố định, 18 giàn nhẹ, 2 giàn CNTT và 02 giàn bơm ép nước vào vỉa.