Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: Cuộc thi

Cuộc thi rô bốt FIRST hợp tác với với National Instruments để cung cấp hệ thống điều khiển rô bốt thế hệ tiếp theo với CompactRIO và LabVIEW 

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), một
tổ chức không lợi nhuận được thành lập năm 1989 bởi kỹ sư và nhà phát
Dean Kamen, mục đích nhằm truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi trở
thành những nhà lãnh đạo khoa học và công nghệ.