Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: công nhận

Hoạt động trong & ngoài nước

Kỹ sư PROFIBUS được công nhận 

Khóa học kỹ sư PROFIBUS có chứng chỉ là chương trình đào tạo được công nhận rộng khắp thế giới. Đây là chương trình được tổ chức nhằm tạo ra một nền tảng chất lượng cho các kỹ sư PROFIBUS những người được công nhận bởi một kì thi chính thức.