Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: cổng kiểm soát

Nhà máy thép đạt hiệu suất thông qua cổng kiểm soát 

Một giải pháp hệ thống thực thi sản xuất dựa trên nền web portal-based
của Rockwell Automation cung cấp cho ngành thép Smorgon một bộ mắt mới
cho việc giám sát hoạt động nhà máy, cùng với một thiết bị cầm tay thêm
cho đội ngũ nhân viên toàn nhà máy