Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: chuyển

Khác

Case Story: Hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm 

• Thiết kế và xây dựng 1 giải pháp xử lý vật liệu tự động cho người dùng cuối OEM hỗ trợ cho bệnh viện và phòng thí nghiệm.
• Sạch tuyệt đối, bảo trì nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn an toàn không nguy cơ để xử lý các ống nghiệm dễ vỡ chứa các vật liệu sinh học nguy hiểm.