Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: chính thức gia nhập

Hoạt động trong & ngoài nước

GLOBETECH chính thức gia nhập thị trường Việt Nam 

Trước thách thức đáp ứng phát triển ngành công nghiệp chế biến thép, kim loại. Ngày 11/5/2012 thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần liên doanh Globetech Châu Á (tên giao dịch nước ngoài: Globetech Asia Joint Venture Joint Stock Company và tên viết tắt: Globetech Asia) chính thức gia nhập thị trường Việt Nam nhằm cung cấp các dịch vụ công nghệ chế biến thép, kim loại…