Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: Cáp điện ngầm

Đời sống & kinh tế

ABB cung cấp thiết bị điện cho dự án cáp ngầm Phú Quốc 

Vấn đề về năng lượng đã gây trở ngại lớn cho tương lai triển vọng của hòn
đảo này. Với tổng công suất khoảng 20MW từ nguồn diesel, nhu cầu về
điện của cư dân địa phương không được đáp ứng đầy đủ và việc mất điện
xảy ra thường xuyên. Vấn đề này đặt ra một bài toán khó cho sự phát
triển kinh tế xã hội của Phú Quốc.