Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: Camera Autodome

Thiết bị công nghiệp

Dòng đầu ghi Divar mới 

Thế giới luôn luôn vận động
này, ngay cả khi không ở trong văn phòng hoặc trung tâm điều khiển,
người sử dụng vẫn mong muốn có được cùng một hiệu suất và mức độ tiện
lợi. Với sự ra mắt của bốn đầu ghi video IP mới, Bosch đang đáp ứng tốt
nhu cầu này và mang đến cho khách hàng một giải pháp lưu trữ tất cả
trong một…