Thẻ - Bộ truyền động

Nếu một Palăng không làm việc, toàn bộ khu vực xây dựng sẽ đi đến ngừng hoạt động. Vì vậy, các bộ truyền động không bao giờ hư hỏng trong bất kỳ trường hợp nào. Khái niệm NORD cho STROS cẩu thiết bị lên với ba bộ truyền động làm việc độc lập ngăn...

Đọc tiếp

Quảng cáoIA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ