Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

XFC – loại điều khiển hoạt động mới
Tự động hóa

XFC – loại điều khiển hoạt động mới 

Với công nghệ XFC (Công nghệ điều khiển cực nhanh) của Beckhoff ra mắt giải pháp điều khiển nhanh và mới nhất: XFC dựa vào bộ điều khiển tối ưu và kiến trúc giao tiếp kết hợp một PC công nghiệp tiên tiến, thiết bị truy xuất tối ưu với đặc tính mở rộng thời gian thực, hệ thống mạng Ethernet tốc độ cao EtherCAT, và phần mềm tự động TwinCAT. Với XFC nó có khả năng nhận dạng thời gian phản hồi truy xuất nhỏ hơn 100 micro giây. Công nghệ này mở ra một quy trình xử lý tùy chọn tối ưu mới cho người tiêu dùng mà không thể thực hiện trong quá khứ vì hạn chế kỹ thuật.
XFC thay mặt một công nghệ điều khiển có khả năng phản hồi rất nhanh. Bao gồm tất cả các thiết bị phần cứng và phần mềm liên quan trong ứng dụng điều khiển: Tối ưu các thiết bị truy xuất để có thể tìm ra tín hiệu vời độ chính xác cao; EtherCAT như là mạng truyền thông nhanh nhất; PCs công nghiệp hiệu quả cao; và TwinCAT, phần mềm tự động liên kết với tất cả các thiết bị hệ thống.
Cách đây không lâu, điều khiển xoay vòng khỏang 10-20ms là bình thường. Giao diện truyền thông được chạy miễn phí, với sự phản hồi không chính xác việc hợp nhất các thuyết với sự phản hồi xử lý tín hiệu. Đường ly có sẵn của bộ điều khiển PC công nghiệp hiệu suất cao có thể giảm vòng xoay xuống 1-2ms. Nhiều vành đai điều khiển đặc biệt có thể được di chuyển đến bộ điều khiển máy trung tâm, kết quả là giảm chi phí và linh họat trong ứng dụng của thuật toán thông minh.
XFC cung cấp sự phản hồi thời gian hơn nữa bằng thừa số của 10, và có khả năng xoay vòng lên đến 100 micro giây, mà không cần từ bỏ trung tâm xử lý và kết hợp với thuật tóan hiệu suất cao. XFC cũng gồm công nghệ thêm vào không chỉ là cải thiện chu kỳ thời gian mà còn giải quyết chính xác về thời gian.
Thời gian phản hồi truy xuất bao gồm tất cả thời gian xử lý phần cứng (IPC, EtherCAT và hệ thống truy xuất), dãy đầu vào vật lý để phản hồi đầu ra. Với thời gian phản hồi truy xuất nhỏ hơn 100 micro giây, nhân viên lập trình PLC phải truy cập để thực hiện điều mà trong qua khứ đã có sẵn trong bộ điều khiển động cơ phụ với bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số.
Lợi ích của người sử dụng hòan tòan từ các tùy chọn mới cho việc nâng cao chất lượng của máy móc và giảm thời gian phản hồi. Các nhiệm vụ đo lường như phương sách ngân ngừa bảo trì, giám sát thời gian không họat động và xử lý tư liệu chất lượng có thể được tích hợp trong điều khiển máy mà không cần thêm vào, hoặc các thiết bị đặc biệt đắt tiền.

Trong giải pháp tự động hóa thực tế, không phải tất cả mọi thứ đều có thể nhanh và chính xác nhất, nhiều nhiệm vụ có thể phải được giải quyết với cách “thông thường”. Do đó công nghệ XFC sẽ tương thích hòan toàn với giải pháp hiện tại và có thể sử dụng đồng thời với cùng phần cứng và phần mềm.

XFC: TỐI ƯU HÓA CẤU TRÚC TRUYỀN THÔNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CHO HIỆU XUẤT CAO
TwinCAT – Phần mềm điều khiển thời gian thực cực nhanh
_ Thời gian thực chạy trong nền Window Microsoft giảm xuống 50micro giây chu kì thời gian
_Bộ chuẩn IEC 61131-3 lập trình trong nhiệm vụ thời gian thực XFC
_Đặc điểm chuẩn của Windows và TwinCat đều tương thích XFC
EtherCAT – Công nghệ điều khiển truyền thông nhanh nhất.
– 1000 bộ vào ra số được phân phối trong 30 micro giây
– EtherCAT chia cấp xuống các thiết bị truy xuất cá nhân, không cần bus phụ.
– Tối ưu hòa việc sử dụng bộ điều khiển chuẩn Ethernet, ví dụ cấu trúc bộ chip của PC Intel.
– Đặc điểm của thời gian thực tiên tiến dựa vào đồng hồ phân bổ.
– Đồng bộ
-Ấn định thời gian
Thiết bị đầu cuối – Công nghệ truy xuất cực nhanh
– Dãy đầy đủ truy xuất cho tất cả các loại tín hiệu
– Kỹ thuật số và phân tích truy xuất kỹ thuật cao.
-Đặc điểm thời gian ấn định cho phép tính toán cực nhanh (xuống đến 10micro giây)
IPC – CPU điều khiển cực nhanh
– PC công nghiệp dựa vào hiệu xuất cao thời gian thực tế của mạch chủ.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *