Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Vivace on unip 2017 nghiên cứu công nghệ
Khoa học & công nghệ

Vivace on unip 2017 nghiên cứu công nghệ 

Vivace đã có mặt tại Hành trình Công nghệ của UNIP Campus Ribeirão Preto năm 2017, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, giới thiệu về ngành tự động hoá cho sinh viên CNTT.
Chủ đề “Tự động hóa công nghiệp: thị trường việc làm do chuyên gia CNTT” khám phá này đã được Giám đốc sản phẩm Vivace Alex Ginatto trình bày, người đã đề cập đến tầm quan trọng của các chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp: “Điều rất quan trọng là các chuyên gia tương lai trong lĩnh vực CNTT tích hợp nhiều khả năng được cung cấp cho họ bởi ngành công nghiệp tự động hóa ngành công nghiệp cần các chuyên gia có trình độ và ý định của các sự kiện như thế này là tạo ra cách tiếp cận giữa công ty và trường đại học, để đánh thức tầm nhìn này trong sinh viên tiếp cận kiến thức rộng hơn trong tự động hóa công nghiệp”.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *