Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Truyền thông Profinet ngày càng mạnh mẽ và linh hoạt 

Siemens Industry Automation Division vừa nâng cấp chức năng Profinet của các bộ điều khiển S7-300 và S7-400 với Shared Device, Intelligent Device (I-Device) và Media Redundancy Protocol (MRP). Những tính năng này tạo điều kiện để cấu hình hệ thống dễ dàng hơn, ví dụ trong các ứng dụng an toàn, cấu trúc topo linh hoạt với các bộ điều khiển nhiều lớp và công suất nhà máy cao hơn. Vi chương trình mới cũng cung cấp chức năng chẩn đoán thông qua trang web xác định người dùng và chế độ hỗ trợ đẳng thời thông qua Profinet.
Với Shared Device, một số bộ điều khiển Simatic có thể đăng nhập vào một thiết bị đầu vào/đầu ra Profinet như hệ thống /O phân tán. Điều này giúp cấu hình hệ thống dễ dàng hơn. Có nghĩa là cả hai tiêu chuẩn và các CPU có thể tận dụng cùng một hệ thống I/O.
Intelligent Device (I-Device) cho phép đưa giao tiếp I/O của một CPU lên mức cao hơn hoặc bộ điều khiển trung tâm. Trước đây chỉ có thể phân cấp quyền truy cập từ CPU trung tâm đến các thiết bị I/O bậc thấp hơn. Với I-Device, có thể thực hiện các cấu trúc topo linh hoạt và hiệu quả hơn. Dễ dàng hơn để hệ thống các bộ điều khiển từ các dự án khác nhau, ví dụ như tích hợp các bộ điều khiển của Siemens với các nhà sản xuất khác trong một mạng truyền thông.
Media Redundancy Protocol (MRP) tăng cường công suất của nhà máy. Điều này đòi hỏi cơ sở hạ tầng của mạng được lắp đặt với topo dạng vòng, sử dụng công tắc Ethernet hoặc thông qua giao tiếp Profinet tích hợp của bộ điều khiển Simatic và hệ thống I/O phân tán. Nếu truyền thông bị gián đoạn tại một phần cảu vòng, chỉ thành phần này bị ảnh hưởng chứ không ảnh hưởng đến taonf bộ nhà máy. Điều này có nghĩa là công việc bảo trì và sửa chữa có thể thực hiện mà không có áp lực về thời gian. Giao thức MRP đảm bảo thời gian tái cấu hình ít hơn 200 mili giây.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *