Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Truyền thông PROFINET ngày càng linh hoạt và mạnh hơn
Tự động hóa

Truyền thông PROFINET ngày càng linh hoạt và mạnh hơn 

Tính năng mới của PROFINET làm cho các tác vụ tự động hóa linh hoạt và hiệu quả hơn. Hiện có các tính năng mới trên thị trường như Shared Device, Intelligent Device (I-Device) và Media Redundancy Protocol (MRP). Những tính năng này làm cho cấu hình hệ thống thuận tiện và dễ dàng hơn, chẳng hạn trong các ứng dụng đảm bảo an toàn, kiến trúc hình mạng đơn giản và phức tạp hơn với các bộ điều khiển đa hệ thống và độ sẵn sàng của hệ thống cao hơn. Các tính năng mới cũng cung cấp chức năng chuẩn đoán được cải thiện thông qua các trang web định dạng người dùng và hỗ trợ chế độ đẳng thời thông qua PROFINET.

Với tính năng Shared Device , một vài bộ điều khiển có thể tiếp cận thiết bị vào ra hỗ trợ PROFINET như hệ thống I/O phân tán. Điều này làm cho việc cấu hình hệ thống dễ dàng hơn, ví dụ như trong các ứng dụng an toàn. Điều này cũng có nghĩa là các PLC chuẩn và dự phòng an toàn có thể được dùng chung hệ thống I/O phân tán.


Hình1: Tính năng Shared Device, 2 bộ điều khiển IO-Controller có thể tiếp cận IO-Device từ xa và chia sẻ các khe cắm I/O module.

Intelligent Device (I-Device) cho phép giao tiếp I/O từ một PLC đến cấp điều khiển cao hơn hay bộ điều khiển trung tâm. Trước đây, việc tiếp cận I/O từ PLC đến các thiết bị I/O cấp thấp hơn chỉ được thực hiện theo trình tự Với I-Device, có thể xây dựng được các kiến trúc (topology) đơn giản và linh hoạt với một hay nhiều bộ điều khiển kết nối mạng. Kết nối các bộ điều khiển từ nhiều dự án khác nhau trở nên dễ dàng, hoặc tích hợp các bộ điều khiển từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên một mạng truyền thông chung. Bộ điều khiển IO-Controller có khả năng làm việc giống như bộ điều khiển và I-Device cùng lúc.

Giao thức Media Redundancy Protocol (MRP, IEC 62439) làm tăng tính sãn sàng của nhà máy. Điều này đòi hỏi cơ sở hạ tầng mạng xây dựng theo cấu trúc mạch vòng (ring topology) sử dụng các bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp hoặc thông qua giao diện PROFINET được tích hợp trên bộ điều khiển PROFINETvà các hệ thống I/O phân tán. Nếu truyền thông bị ngắt trong 1 phân đoạn của mạch vòng thì chỉ phân đoạn này bị ảnh hưởng mà không gây ngừng hoạt động của nhà máy. Điều này có nghĩa là việc bảo trì và sửa chữa có thể được thực hiện mà không chịu áp lực về thời gian. Giao thức MRP đảm bảo thời gian cấu hình lại hệ thống nhỏ hơn200 ms.

Với các tính năng mới này, một loạt khả năng mới được thực hiện giúp tiết kiệm chi phí, giảm kết nối, tăng độ sẵn sang của nhà máy và giúp giảm thời gian dừng của nhà máy và thực hiện khả năng phân tán thông minh tại thiết bị cấp trường.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *