Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Truyền thông đại chúng … TV cũng vậy!
Khoa học & công nghệ

Truyền thông đại chúng … TV cũng vậy! 

Hiện tại có khoảng 210 thành viên và nhanh chóng trở thành nơi được nghe thấy trên LinkedIn. Nó hiện đang ở chế độ thảo luận mở nghĩa là ai cúng có thể đóng góp và đọc những gì đang được viết; 1 trong những công bố mới nhất là về cách sử dụng giải pháp cắt lát để tạo 1 thiết bị PROFINET.
Ở Bắc Mĩ tiếp tục tạo làn sóng khi Carl Henning báo cáo về chuyến đi đến các sự kiện PI khắp thế giới và cung cấp bài bình luận kích thích về những vấn đề trong tự động hóa. Carl Tweets cũng vậy.
PI cũng đã mở rộng vào sản xuất TV và hiện đang xuất bản những thước phim ngắn thông qua YouTube nơi có 2 kênh của PI.
Cuối cùng, Webinars tiếp tục là phương tiện hữu ích cho việc giám sát PI Bắc Mĩ vừa mới hoàn thành 2 cái; 1 về PROFIenergy và 1 về PROFINET trong tự động hóa quá trình sản xuất.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *