Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT MOU VÀ ĐÀO TẠO VỀ “TRIỂN KHAI SỐ HÓA VỚI GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG” 

Ngày 26/05/22 vừa qua Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ ký kết và triển khai đào tạo về “TRIỂN KHAI SỐ HÓA VỚI GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG”, tại Hội trường Trung tâm Đào tạo.

Nhằm mục đích đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc triển khai các hoạt động áp dụng công cụ số hóa tự động hóa, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam trong và ngoài khu CNC, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu mới trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trung tâm Đào tạo đã cùng với Lãnh Sự Thương Mại, Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Tp. HCM thúc đẩy hoạt động đưa những công cụ chuyển đổi số và chương trình đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư nhà máy áp dụng chuyển đổi số nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của mình cũng như chuyển đổi tất cả những hoạt động hiện hữu theo quy chuẩn và hiện đại hơn.

Dưới sự chứng kiến của Lãnh Sự Thương Mại, Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Tp. HCM thì Trung tâm Đào tạo đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với 02 đối tác:

 AuK Industries về chương trình đào tạo lắp đặt, truyền thông và thu thập dữ liệu từ các thiết bị như: máy công cụ CNC, EDM, PLC (Mitsubishi, Siemens) và dây chuyền phân loại sản phẩm với; Sau đó, dữ liệu được tích hợp trên hệ thống với AuK IoT Node, Gateway nhằm đưa ra những phân tích cơ sở dữ liệu: năng suất, thời gian, quy trình, dự đoán kết quả sản xuất (Real-Time Dashboard với Simplicity & Clarity, Analytics & Insights).

Arcstone Vietnam thực hiện việc tích hợp dữ liệu đã thu thập từ nhà máy lên hệ thống MES (Công cụ Arcline) rồi đồng bộ dữ liệu đã thu thập với bằng cách lên kế hoạch và lập lịch trình, tạo Workflow tự động, Quản lý hàng tồn kho,…

Nội dung đào tạo gắn liền với những ứng dụng thực tế cho nhiều ngành và lĩnh vực sản xuất cũng như có sự hướng dẫn, chia sẻ của những nhân sự có kinh nghiệm trong việc triển khai số hóa nhà máy nhằm đem lại cho người học những giá trị và ý tưởng khác nhau phù hợp hơn với tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

Hội thảo hân hạnh nhận được sự tham dự trực tiếp của

– Bà Mok Shen Yang – Giám Đốc, Enterprise Singapore| Lãnh Sự Thương Mại, Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Tp. HCM

– Bà Lê Bích Loan – P.Trưởng ban, Ban Quản lý Khu CNC Thành phố

– Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc, Trung tâm Đào tạo Ban Quản lý Khu CNC Thành phố

– Ông Lee Eu Harn – Tổng Giám Đốc AuK Industries

– Ông Võ Hoàng Khải – Arcstone Vietnam Country Manager

Chương trình đào tạo diễn ra với đại diện của các Doanh nghiệp Datalogic, Sonion, Temas, VAS, Alta Media,… và các Trường ĐH SPKT, FPT Polytechnic,… tham gia thực tế cũng như giải quyết các tình huống sản xuất mà mình gặp phải trong sản xuất.

Thông tin về Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

Là một trong 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trung tâm Đào tạo được thành lập với nhiệm vụ đào tạo, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực công nghệ cao thông qua các chương trình đào tạo thích nghi, đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp nhu cầu thực tiễn của người lao động và người sử dụng lao động trong và ngoài Khu Công nghệ cao.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *