Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Tóm tắt sơ lược sự phát triển của Công nghệ PROFINET và PROFIBUS 

Công nghệ PROFIBUS cũng như
PROFINET đã phát triển một cách nhanh chóng trongnhững năm gần đây. Trong năm
2008, số lượng điểm kết nối PROFINET tăng trưởng 40% so với năm 2007 với 1.6
triệu điểm được lắp đặt và hiệp hội cũng tin rằng tổng số điểm lắp đặt sẽ tăng
lên 3 triệu vào cuối năm 2010.

Biểu đồ tăng trưởng của PROFINET


5 triệu thiết bị kết nối PROFIBUS đã được bán ra với mức
tăng trưởng là 11% trong năm 2008, nâng tổng số điểm kết nối PROFIBUS tăng lên
28.3 triệu và theo dự báo của hiệp hội số điểm PROFIBUS sẽ tăng lên 50 triệu
vào cuối năm 2012.
Text Box:  
Biểu đồ tăng trưởng của PROFIBUS
Biểu đồ tăng trưởng của PROFIBUS


Tự động hóa quá trình sử dụng công nghệ PROFIBUS cũng đang
trên đà phát triển. Đến cuối năm 2008 đã có 880,000 thiết bị chuẩn truyền thông
PROFIBUS-PA đã được lắp đặt, tăng 20% so với năm 2007. Tổng số điểm kết nối
PROFIBUS (bao gồm PROFIBUS-DP và PROFIBUS-PA) trong ngành công nghiệp ứng dụng
tự động hóa quá trình đến nay đã đạt 4.8 triệu điểm.


Những thành công tiếp theo chính là giải
pháp an toàn ứng dụng công nghệ PROFIsafe. Tính đến cuối năm 2008 đã có 66,000
hệ thống với 630,000 thiết bị đã được lắp đặt. Theo nghiên cứu của tổ chức ARC
Advisory cho thấy tổng thị trường của các thiết bị kết nối mạng vào khoảng
700,000. Điều này có nghĩa là PROFIsafe đã chiếm khỏang 90% thị trường.

Để
biết thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập trang web chính thức:
 www.profibus.com.
 

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *